FORENINGSPORTAL Foreninger i Finnøy

Turboklubben, Ombo

Målet er å lære barn enkel og naturvennlig friluftsliv ved å være ute sammen å leke med naturen som lekeplass.

Turboklubben Ombo er en undergruppe av barnas-turlag i Stavanger Turist forening, og er drevet på dugnad av foreldre. Vi får økonomisk støtte av STF til utlegg og noe utstyr. Vi har også fått en del sponsor midler av MOWI og Hjelmeland sparebank til å utvikle "basen" vår og utvide leke kassen. 

Vi møtes hver torsdag fra 17:00 til 18:30 og har forskjellige aktiviteter som er tilpasset årstider, vær og stemming. Arrangementene blir lagt ut på facebook siden vår og her skriver vi litt om hva vi har planer om og hvor vi møtes. 

Foresatte har ansvar for medbrakte barn.

Medlemskap i barnas turlag (kr 140 i året) dekker medlemskap i Turboklubben.

Etter hvert arrangement legger vi ut litt bilder fra kvelden som også skal være som en inspirasjon til andre. 

Velkommen.


Kontaktinformasjon

90818350 / 

lineflesjaa@gmail.com

www.facebook.com/Turboklubben-Ombo-1082406748586486

www.facebook.com/Turboklubben-Ombo-1082406748586486

Line Flesjaa

Besøksadresse
Medåstjødnå - Ombo

Postadresse

 

Andre opplysninger

Org.nummer

Stiftet dato
01.01.2019

Ant. medlemmer
25

Vipps-nummer

Kategori
Barn og ungdom

Område

Stikkord

Sist oppdatert
18.01.2022

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal